Tùy Chỉnh

Chương 36: Tới cửa, lừa chết Lâm Sơ Cửu

Thức suốt một đêm, cách mỗi hai canh giờ phải kiểm tra Tào Lâm một lần, Tào Lâm rốt cuộc đã chịu đựng qua được kỳ nguy hiểm, không bị sốt lại, nhưng người vẫn chưa tỉnh.

"Người hiện tại đã không sao, chỉ cần tiếp tục chăm sóc, hai ngày này có thể hắn sẽ tỉnh lại." Lâm Sơ Cửu kiểm tra xong, tự tin nói ra những lời tích cực.

Hai má Tào quản gia hõm lại, mắt đều che kín tơ máu, cả người già nua tiều tụy, nhưng lúc này vẻ mặt vui mừng, chắp hai tay thi lễ, làm đại lễ với Lâm Sơ Cửu, "Đa tạ ân cứu mạng của Vương phi, ân tình của Vương phi cả đời nô tài cũng quên không được. Sau này Vương phi có bất luận điều gì cần sai bảo, nô tài dù chết muôn lần đều không từ chối."

Đây là đang tỏ lòng trung thành sao?

Nếu là người thường, Lâm Sơ Cửu sẽ rất vui, nhưng Tào quản gia là quản gia của Tiêu Vương phủ, sao nàng dám vui!

Vạn nhất Tiêu Thiên Diệu cho rằng, nàng có dụng tâm kín đáo, thu mua hạ nhân Tiêu Vương phủ, nàng liền thảm.

Lâm Sơ Cửu vội nói: "Tào quản gia đừng cảm tạ ta, muốn tạ hãy tạ Vương gia, là Vương gia muốn ta tới đây trị liệu cho Tào Lâm, Vương gia còn cảnh cáo ta, nếu ta trị không được Tào Lâm thì không cần sống."

Lâm Sơ Cửu không hề kể công chút nào, đẩy hết toàn bộ công lao đến trên người Tiêu Thiên Diệu, Tào quản gia vừa nghe thấy quả nhiên cảm động đến nỗi lão lệ tung hoành, đặc biệt là khi nghe thấy Tiêu Thiên Diệu dùng mạng Lâm Sơ Cửu để uy hiếp nàng, càng khóc thành tiếng.

"Tào Lâm có tài đức gì, được Vương gia coi trọng như thế, mạng của Tào Lâm sao có thể so sánh với Vương phi. Vương phi nương nương, ngài ngàn vạn đừng để ở trong lòng, Vương gia vài ngày nay tâm tình không tốt." Tào quản gia vừa vui mừng lại vừa lo lắng.

Vui mừng vì Vương gia coi trọng phụ tử bọn họ, lo lắng vì sợ Lâm Sơ Cửu không vui.