TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Cô Gái Trong Lọ Thủy Tinh
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!
Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ
Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!
Nữ Chính! Cô Tiêu Đời Rồi!!
Hoàng Hậu Nổi Loạn: Đi Nhậu Thôi!
Hoàng Hậu Siêu Quậy
Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí
Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ
Tránh Xa Nam Chủ: Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng!