TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Vượt Tường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bát Nháo Thiên Hạ: Tiểu Quận Chúa Khuynh Thành
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Phượng Nghịch Thiên Hạ
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Sư Huynh, Rất Vô Lương
Nữ Phụ Công Tâm Kế
Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi