TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!
Thoại Hồ
Tiểu Dương Mị Mị
Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!
Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!
Trọng Sinh Đến Nông Gia
Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư
Chồng Quỷ (Quỷ Phu)
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Sủng Hôn Hào Môn