TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!
Thoại Hồ
Tiểu Dương Mị Mị
Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!
Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!
Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Trọng Sinh Đến Nông Gia
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư
Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự