TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Cửa Tiệm Cổ Quái
Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em
Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
Chạy Đâu Cho Thoát
Ba Lần Gả

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Hầu Môn Kiêu Nữ
Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Thứ Xuất Thứ Xuất