TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Cửa Tiệm Cổ Quái
Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em
Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
Chạy Đâu Cho Thoát

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Hầu Môn Kiêu Nữ
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện
Thứ Xuất Thứ Xuất
Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm
Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương