TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Cửa Tiệm Cổ Quái
Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em
Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
Chạy Đâu Cho Thoát
Ba Lần Gả

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Hầu Môn Kiêu Nữ
Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm
Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm
Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương