TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Tuyệt Sắc Quân Sư
Yêu Nữ Và Đại Ma Đầu
Cám Ơn Định Mệnh Đã Để Anh Gặp Được Em

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Linh Vũ Thiên Hạ
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Nữ Phụ Trùng Sinh (Trùng Sinh Nữ Phụ)
Boss Là Nữ Phụ
Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Sủng Hôn Hào Môn
Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi