TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Tuyệt Sắc Quân Sư
Yêu Nữ Và Đại Ma Đầu
Cám Ơn Định Mệnh Đã Để Anh Gặp Được Em

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Linh Vũ Thiên Hạ
Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Độc Dược Mê Dục
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Nữ Phụ Trùng Sinh (Trùng Sinh Nữ Phụ)
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi