TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Trung Khuyển Cắn Ngược
Thiếu Gia Ác Ma
Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm
Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy
Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hầu Môn Kiêu Nữ
Cẩm Tú Mỹ Nhân
Mộng Đẹp Tuyền Cơ
Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây
Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí