Diệu Cốt Sinh Hương
Chương 46

2018-11-05 13:36:28

Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 29

2018-11-05 13:24:55

Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 144

2018-11-02 16:42:58

Tử Bi Khúc

Tử Bi Khúc

Chương 34

2018-11-02 15:46:09

Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

Chương 75

2018-10-29 10:18:52

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là Chân Mệnh Thiên Tử
Chương 96

2018-10-24 20:32:32

Đại Địa Chủ
Chương 439

2018-10-24 20:28:26

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
Quyển 4 - Chương 6

2018-10-24 20:24:05

Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Chương 112

2018-10-24 20:23:19

Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 9

2018-10-24 20:20:46

Hoàng Quyền

Hoàng Quyền

Chương 40

2018-10-22 21:18:30

Đích Nữ Nhất Đẳng

Đích Nữ Nhất Đẳng

Quyển 2 - Chương 15

2018-10-18 09:40:16

Tam Tiếu

Tam Tiếu

Chương 4

2018-10-14 11:39:34

Thiên Toán (Trời Tính)
Chương 23

2018-10-14 11:36:44

Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương
Chương 55

2018-10-14 11:28:19

Độc Phi

Độc Phi

Chương 103

2018-10-07 19:56:09

Giấc Mộng Đế Vương

Giấc Mộng Đế Vương

Chương 133

2018-10-02 12:34:37

Lạc Tâm

Lạc Tâm

Chương 19

2018-09-07 22:05:45

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Chương 158

2018-08-31 11:20:30

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Chương 171

2018-08-25 09:49:04

Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ
Chương 82

2018-08-21 10:39:59

Nghe Đồn Quý Phi Rất Tử Tế
Chương 4

2018-08-20 22:32:33

Chung Thái Phó

Chung Thái Phó

Quyển 3 - Chương 46

2018-08-18 22:21:06

Dưỡng Nữ Thành Phi

Dưỡng Nữ Thành Phi

Quyển 4 - Chương 20

2018-08-17 09:37:51

Hoàng Đế Băng Lãnh Cuồng Sủng Nam Ái Phi
Chương 5

2018-08-11 12:23:45