TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Cùng Trời Với Thú
Tinh Tế Sủng Hôn
Liêu Thần
Hướng Dẫn Cưng Chiều Vợ
Thê Điều Lệnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Yêu Vì Tính Phúc
Tại Hạ Không Phải Là Nữ
Tối Thượng Đa Tình Giả
Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống
Đích Nữ Tiên Đồ
[Khuynh Càn] Vân Thủy Nhược Giang Ly
Đương BT Gặp Gỡ BL