TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt
Nàng Phi Lười Của Tà Vương
Lười Thê Của Tổng Giám Đốc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Độc Dược Mê Dục
Lãnh Hoàng Phế Hậu
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Nữ Phụ Trùng Sinh (Trùng Sinh Nữ Phụ)
Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss