Tùy Chỉnh

Chương 3: Ta trả hoa cúc cho hành vương gia này!

Từng mảnh kí ức dần dần xuất hiện trong đầu Hình Tụ Linh. Hình Tụ Linh xem xong kí ức: "..." Trời đựu... kí ức của đứa nào để quên này, ra nhận lại đi! Cô gái xinh đẹp ta không tiếp nhận nổi! Hãy trả đĩa bay cho ta về.

Về về về! Đệt mẹ nó đếu về được!

Bình tĩnh! Cô gái xinh đẹp không nên tức giận

Nhưng mẹ nó! Ngã sml một cái thôi liền xuyên không luôn?

Từ từ... nàng đây là...

Xuyên qua thành nhị tiểu thư Hình phủ, Hình Hoa Hoa. Hình Hoa Hoa, một cô nương nhỏ mười lăm tuổi, bị đồn gương mặt xấu xí, tính cách hơi bướng bỉnh, háo thắng, bị dân chúng khinh thường, chán ghét, một cô nương thanh danh đen hơn nhọ nồi. Cô nương nhỏ này trao trọn trái tim mong manh dễ vỡ cho nam nhân tên Gia Minh, Gia Minh là kĩ nam ở tửu lầu khá nổi tiếng, kĩ nam như kĩ nữ, chỉ khác không công khai kéo khách thôi, kiểu bay vào thì tau tiếp, không vào mặc kệ bay, tau cũng không thiệt.

Gia Minh tính cách dịu dàng, dễ gần, không để ý bề ngoài xấu xí của Hình Hoa Hoa, Hình Hoa Hoa bị sự dịu dàng làm động tâm liền quan tâm, chăm sóc Gia Minh, Gia Minh đó giờ thành đoạn tụ, CMNR, hủ nữ hiện đại gọi là tiểu thụ, tiểu thụ bây giờ là hoa cúc đã có chuối ấy lộn, có chậu. Gia Minh lần tình cờ, vô tình hữu ý lọt vào mắt xanh của Hành vương gia trong thời điểm Hình Hoa Hoa có ý định chuộc thân cho Gia Minh, thế là Hành vương gia xuất hiện giành chuộc thân cho Gia Minh với Hình Hoa Hoa.

Kết quả Hành vương gia thắng toàn phần, vừa đem được hoa cúc về vừa có phân bón.

Hình Hoa Hoa không chịu thừa nhận, vẫn cứ theo đuổi Gia Minh vì Gia Minh còn chưa phủ nhận, chưa xua đuổi mình, mặc kệ tất cả người nói này nói nọ. Hình Hoa Hoa mấy hôm nghe được tiểu thụ bị đại công lăn giường cho không dậy nổi vì quá đau cúc, cô nương nhỏ thuần khiết, trong sáng không hiểu chuyện còn tưởng nam nhân trong lòng bị đánh nên qua đòi người để mang đi, dù đã đòi rất nhiều.

Kết quả không đòi được người còn bị Hành vương gia sai người đánh cho nhếch nhác, đến lượt Gia Minh kia dội cho gáo nước lạnh, nói hắn đã thích Hành vương gia!

Đệch... tên Gia Minh kia l