TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Hình Danh Sư Gia
Đại Đường Tiểu Lang Trung
Tống Y
Nạp Thiếp Ký II
Nạp Thiếp Ký I

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện
Dữ Quân Giai Lão
Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến
Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)
Xuyên Vào Thám Tử Lừng Danh Conan... Quyết Làm Người Qua Đường
Nữ Phụ Ta Có Năng Lực Đặc Biệt
Nạp Thiếp Ký II
Vạn Dặm Tìm Chồng
Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong