TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Đế Trụ
Đại Nghịch Chi Môn
Tướng Minh
Ác Bá

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngược Về Thời Minh
Binh Lâm Thiên Hạ
Trí Tuệ Đại Tống
Kiều Thê Như Vân
Đại Tranh Chi Thế
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Giang Sơn Chiến Đồ
Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)
Tuần Thú Đại Minh
Đại Tần Bá Nghiệp