TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Xuyên Qua: Bá Đạo Tình Vương Phi!
Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương
Ấn Lạc Vương Phi Của Ngốc Vương Gia
Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ
Nữ Chính! Cô Tiêu Đời Rồi!!
Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí
Tránh Xa Nam Chủ: Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng!
Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế
[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm
Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)
Nữ Phụ Thành Nữ Vương
Xuyên Qua Mạt Thế Tung Hoành
Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ?? Nam Chủ Tránh Ra!!!