TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Xuyên Qua: Bá Đạo Tình Vương Phi!
Ấn Lạc Vương Phi Của Ngốc Vương Gia
Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!
Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ
Nữ Chính! Cô Tiêu Đời Rồi!!
Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí
Tránh Xa Nam Chủ: Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng!
Nữ Phụ Thành Nữ Vương
Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)
Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ?? Nam Chủ Tránh Ra!!!
Xuyên Qua Mạt Thế Tung Hoành
[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm
Thiên Tài Độc Dược Xuyên Qua Thành Nữ Phụ