Tất cả
Tĩnh Nữ Truyền

Hoàng Tĩnh Xu - nữ chính - người chuẩn bị phải xuyên không. Tiếc là nàng phải xuyên vào thân thể một đứa bé nhưng thân thể đó đã bị hủy. Muốn một lần nữa làm người, bắt buộc phải bắt đầu từ hình hài của một đứa trẻ con. Và còn phải xuyên qua một thời không chưa từng nghe qua. Đưa một cái nan đề cho đại thiên tài, không đưa ra thù lao thì làm sao mà thành. Trớ trêu thật, làm sao có thể chịu được, đang là một người trưởng thành ở thế giới hiện tại, đùng một phát bị xuyên không, mà xuyên không lại không phải hình hài ấy, lại là hình hài của một đứa bé. Thật xui xẻo hết chỗ nói.


Đã vậy thì tự nàng sẽ tu luyện không cần nhập môn. Tu tiên? Võ công? Nhân duyên? Tất cả sẽ do nàng tự định đoạt. Tu tiên không cần nhập môn, trực tiếp theo luyện từ cấp cao. Võ công không cần trụ cột, đả thông nhị mạch Nhâm Đốc sẽ thành. Là một thiên tài, nam nhân liệu có thể đủ buộc lại hay sao?


Cuộc sống xuyên không vốn đã chẳng dễ dàng nay lại càng khó khi phải xuyên thành một bé con. Nàng sẽ tiếp tục cuộc sống ở thế giới mới xa lạ này như thế nào? Và, liệu nàng có vượt qua được mọi khó khăn thử thách nơi đây?

Bình luận truyện