TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo
Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)
Nhất Chiến Thành Công
Nhật Bất Thăng Quốc Vương
Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Hậu Đình Hoa
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Bi Thiên
Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây
Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!
Tuyệt Đối Phục Tòng
Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu