TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Nghịch Ái
Đầu Lang Tống Báo
Sắc Vi Vương Tử
[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo
Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc
Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Hậu Đình Hoa
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Bi Thiên
Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!
Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu
Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây
Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012