TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Nghịch Ái
Đầu Lang Tống Báo
Sắc Vi Vương Tử
[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo
Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Hậu Đình Hoa
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Bi Thiên
Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!
Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây
Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu
Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012
Thiến Nam U Hồn