TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái
Huyết Tình Hắc Đạo
Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)
Lấy Em Làm Điểm Tâm
Lại Đây Tiểu Phàm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ
Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Bệ Hạ, Không Thể!!
Hầu Môn Kiêu Nữ
Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!
Bạo Quân Độc Sủng
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Tứ Quốc Tranh Phi