TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Chúa Tể Chi Vương
Vĩnh Hằng Chi Tâm
Tiên Hồng Lộ
Tiên Hà Phong Bạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Linh Vũ Thiên Hạ
Tiên Ngạo
Thế Giới Hoàn Mỹ
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
Bất Diệt Kiếm Thể
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Tạo Hóa Chi Môn
Vũ Thần
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Vũ Nghịch Càn Khôn