TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Chúa Tể Chi Vương
Vĩnh Hằng Chi Tâm
Tiên Hà Phong Bạo
Tiên Luyện Chi Lộ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tiên Ngạo
Thế Giới Hoàn Mỹ
Bất Diệt Kiếm Thể
Vũ Thần
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Đế Tôn
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Phàm Nhân Tu Tiên
Chân Tiên
Tiên Ngục