Tùy Chỉnh
Thôn Phệ Tinh Không

Thôn Phệ Tinh Không

Chương 798: Cửu Tuyệt Thần Quốc

Ba năm qua, Kim Giác Cự Thú đã làm sinh ra một danh hiệu mới Ngân Dực Vương, cũng xem như có một chút địa vị trên Diễm Tế đại lục. Thanh niên tộc cơ giới "Tỳ Duy Tạp" cau mày: " Giới Chủ nhân loại có thể chống cự công kích tập thể của quân đoàn cơ giới, tuyệt đối là siêu thiên tài trong nhân loại, không đến mức trở thành nô lệ khôi lỗi của người khác. Ngân Dực Vương rất có thể là bảo vệ của hắn. Có thể cho Ngân Dực Vương làm bảo vệ, vậy bối cảnh của Giới Chủ nhân loại này rất kinh người, khẳng định không ít bảo vật. "
Đích xác.
Sư phụ cho La Phong Thú Thần Binh, Thí Ngô Vũ Dực, cho dù Thú Thần Binh có rẻ một chút, cũng là một binh khí chuẩn của Vũ Trụ Tôn Giả. Giá nó cũng đắt bất thường. Thí Ngô Vũ Dực thì đừng nói… Vô số tộc quần vũ trụ, ngoại trừ La Phong là người sử dụng biết được ảo diệu của Thí Ngô Vũ Dực, cũng vẻn vẹn chỉ có một mình Hỗn Độn Thành Chủ biết thôi.
Chí bảo như thế, một khi công khai uy lực của nó, cũng đủ để làm vô số Vũ Trụ Tôn Giả phải tranh đoạt. Cho dù một Vũ Trụ Tôn Giả táng gia bại sản cũng mua không nổi.
Đương nhiên Tỳ Duy Tạp' cũng không biết chí bảo trên người La Phong. Hắn chỉ đoán La Phong là loại người có bối cảnh, nên phải có bảo bối. Chỉ cần loại thiên tài tuyệt thế như La Phong cũng rất có giá trị quân công rồi.
"Quân công, bảo vật trên người hắn. " Tỳ Duy Tạp nghiến răng." Liều mạng. "
"Cho dù trả giá lớn một chút, cũng đáng. "
La Phong cũng bị ép tới nóng nảy. Đối mặt với 900 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 công kích theo mô thức đặc thù, ít nhất bản tôn người Địa Cầu cũng không chịu nổi. Còn loại át chủ bài như "quân đoàn trùng tộc" thì vừa vặn bị khắc chế. Uy lực công kích của quân đoàn trùng tộc mặc dù mạnh, nhưng những khôi lỗi cơ giới ấy con nào con nấy đều là do kim loại cấp F9. Ưu thế lớn nhất của chúng là phòng ngự mạnh bất thường!
Quân đoàn trùng tộc một lần oanh kích!
Có lẽ sẽ làm trận doanh một trăm vạn khôi lỗi cơ giới hoàn toàn hỗn loạn, có lẽ có thể chấn động làm trên vạn khôi lỗi cơ giới hỏng năng lượng hạch tâm nội bộ. Nhưng kim loại cấp F9 trên người