TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Thất Dạ Sủng Cơ
Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)
Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam
Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Phượng Nghịch Thiên Hạ
Nữ Phụ Công Tâm Kế
Sư Huynh, Rất Vô Lương
Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Khí Phi Hồ Sủng
Tà Phượng Nghịch Thiên
Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)
Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi