CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Pendragon 5 - Nước Đen
Pendragon 1 - Con Buôn Tử Thần
Pendragon 6 - Những Dòng Sông Zadaa
Pendragon 2 - Thành Phố Mất Tích
Pendragon 4 - Thế Giới Ảo
Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng
Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành
Pendragon 8 - Ly Hương Tìm Quá Khứ
Thần Huyết
Linh Vũ Thiên Hạ