TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung
[Thích Cố] Khởi Đầu Hạnh Phúc
Khi Chi Thương
Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu
Nhất Ngôn Nhi Toái

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tự Thủy Nhu Tình
Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
Quyển Dưỡng – Đồi
[Khuynh Càn] Vân Thủy Nhược Giang Ly
Ranh Giới - Hoạt Lịch Sam
Đêm Trăng
Quỷ
Câu Hồn Tình Nhân
Nhiễu Chỉ Nhu
Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt