TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Tục Huyết Hải Thâm Thù
Ngũ Tuyệt Ma Vương
Nửa Cõi Sơn Hà
Lăng Không Tam Kiếm
Huyết Long Tuyệt Kiếm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tiên Ngạo
Bất Diệt Kiếm Thể
Thế Giới Hoàn Mỹ
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Vũ Thần
Tiên Ngục
Đế Tôn
Phàm Nhân Tu Tiên
Dưỡng Nữ Thành Phi
Chân Tiên