TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)
Nhất Chiến Thành Công
Nhật Bất Thăng Quốc Vương
Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến
Tiểu Lang Tướng Quân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!
Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
Bi Thiên
Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới
Chính Là Không Còn Hợp
Phượng Hoàng Kiếp
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hình Bóng
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới