TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Nghịch Ái
Đầu Lang Tống Báo
Sắc Vi Vương Tử
Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)
Nhất Chiến Thành Công

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!
Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Trọng Sinh Đến Nông Gia
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Bi Thiên
Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới
Chính Là Không Còn Hợp
Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích