TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Yêu Thần Ký
Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
Tặc Đảm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Linh Vũ Thiên Hạ
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tiên Ngạo
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Thế Giới Hoàn Mỹ
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Ma Thần Thiên Quân
Nhất Niệm Vĩnh Hằng