TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Yêu Thần Ký
Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
Tặc Đảm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Linh Vũ Thiên Hạ
Tiên Ngạo
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
Thế Giới Hoàn Mỹ
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss