Tất cả
Thần Nobita
Truyện Thần Nobita là tựa truyện hay, đặc sắc và thú vị thuộc thể loại đô thị, khoa huyễn. Hắn chính là người được chứng kiến tổ quốc sinh ra, tận mắt thấy được nền văn minh sáng tạo, dùng chính bàn tay mình châm lên truyền thừa chi hỏa. Hắn, là Kiếm Thần, là Long Thần, là Sáng Thế Thần và vẫn đang trên con đường được người người thờ phụng. Hắn, hành tẩu không gian! Đại địa không thỏa mãn dục vọng của hắn, thiên không lại càng không là cực hạn, tinh thần đại hải mới là vũ đài của hắn. Hắn, tung hoành thời gian!


Thiên hạ quá khứ vị lai tất cả thần bí bị hắn vạch ra, tương lai là một tay hắn xây dựng, hiện tại chẳng qua là hắn mạo hiểm. Hắn, xuyên việt ảo tưởng. Mộng ảo với hắn mà nói, là thật. Truyền thuyết với hắn mà nói, là thực. Thần thoại chính là hắn. Hắn đại trí giả ngu, đem hết thảy chân tướng thu hết đáy mắt, nhưng vẫn thư thả sống một cuộc đời không thèm vụ lợi, đồng tiền không che được mắt hắn, lợi ích người ta theo đuổi với hắn không đáng một xu. Tên của hắn chính là Nobita. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn cùng đón đọc.

Bình luận truyện