TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Tử Bi Khúc
Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003
Chú Hãy Ngủ Với Tôi
Lời Hứa Thủy Chung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thê Tử Của Bạo Quân
Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!
Hầu Môn Kiêu Nữ
Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Kiêu Tế
Chiếm Trọn Tim Đế Vương
Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!
Vương Gia Mau Lại Đây
Hầu Gia, Đợi Đã!
Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt