TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Hoa Tư Dẫn
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở
Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Thượng)
Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Phượng Nghịch Thiên Hạ
Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây
Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012
Tự Thủy Nhu Tình
Trường Hận
Ranh Giới - Hoạt Lịch Sam
Mỹ Diện Vương Gia
Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu
Phế Tài Nghịch Thiên - Chi: Ma Phi Khuynh Thiên Hạ
Huyết Phượng Cung