Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Yên Vũ Tiểu Ốc".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Yên Vũ Tiểu Ốc"

Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Cuộc sống này chính là một khái niệm tương đối, cái nhìn nó đơn giản hay phức tạp là do mỗi con mắt của mỗi con người khác nhau. Đồng Vũ Vi và Mạc Tử Hiên đã vô tình có một mối liên kết thân mật chặt không đứt bứt không rời. Một chuyện tình diễn ra tự nhiên mà chân thật. Mạc Tử Hiên, là tổng giám đốc cao cao tại thượng của Mạc Thị. Đồng Vũ Vi là con gái riêng của một gia đình giàu có.Đối với Đồng Vũ Vi, cuộc sống này của cô  không đơn ...
Chương 252

2017-12-28 19:29:11