Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Yaoo".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Yaoo"

Minh Uyên

Minh Uyên

Hắn là học viên của học viên pháp sư thời Tây Tư Lang. Hắn vì làm sai một chuyện phải viết bản kiểm điểm, nhưng bài viết của hắn vừa sai lỗi chính tả, vuầ sai cấu trúc, viết lủng củng, kiểu ngôn ngữ tuỳ tiện nên bị đày xuống ba bậc, phải học lại năm đầu cấp, lao đầu vào học và huấn luyện, lao động tay chân mệt nhọc. Bây giờ hắn chỉ mong ước một điều, đó là được ngủ một giấc ngủ ngon mười sáu tiếng một ngày, chỉ cần thế thôi là đã quá đủ, ...
Chương 63

2018-04-01 12:35:07