Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Yamahashi Manasa".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Yamahashi Manasa"

Duyên Truyền Kiếp

Duyên Truyền Kiếp

Năm 10 tuổi, gia đình Cố Di Cát gặp tai biến, cả gia tộc chết trong biển lữa, chỉ còn lại mình nàng. Nàng một mình lên kinh thành tìm kiếm việc làm. Dọc đường gặp thổ phỉ, may mà có Lâm Giang Huân ra tay cứu giúp. Sau đó cùng về phủ quốc công, cho nàng làm nô tì bên cạnh Đường Tú Tinh.Nàng là Lâm Giang Bảo Ngọc, một nữ tử xuất chúng không gì không tinh thông, từ cầm kỳ thi họa cho đến võ công, lại sở hữu một dung mạo tuyệt sắc. Thế nhưng số ...
Chương 7

2018-01-14 09:15:58