Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Y Quan Thắng Tuyết".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Y Quan Thắng Tuyết"

Vô Tận Kiếm Trang

Vô Tận Kiếm Trang

Một Huyền Khí đệ tử có địa vị không cao trong gia tộc, ngẫu nhiên tìm được một khối ngọc thạch kỳ dị, trong đó có cất giấu một phương pháp tu luyện kiếm trận thượng cổ tuyệt thế. Băng Hỏa Lưỡng Nghi kiếm trận, Tam Điệm Cầm Âm kiếm trận, Tứ Hợp Bát Cấp kiếm trận, Lục Mạch Ngũ Hành kiếm trận, Thất Tinh Bát Quái kiếm trận, Cửu Thiên Lôi Hỏa kiếm trận, Thập Phương Vô Cực kiếm trận, Chu Thiên Na Di kiếm trận, Tử Vụ Hư Di kiếm trận, Đạo Tâm Chủng Ma kiếm trận, Vạn ...
Chương 1205

2018-01-13 11:24:07