Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Y Nhiên Du Nhiên".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Y Nhiên Du Nhiên"

Hoàng Đế Tướng Công Khá Là Hư

Hoàng Đế Tướng Công Khá Là Hư

Nguyên Phong năm thứ bảy, kinh đô Mật Dương của Phượng Khải quốc đã xảy ra tin chấn động khi Hoàng Thượng  muốn tuyển tú. Những ứng cử sáng giá trong đó có Thẩm Phượng Đồng của phủ An Quốc Hầu nàng có nhan sắc vạn người mê nhưng có cái tính tình nhát gan như thỏ vậy.Hoàng đế Mặc Lưu Hách năm nay hai mươi mốt tuổi, từ khi mười bốn tuổi kế vị đến nay đã bảy năm, lẽ ra hậu cung đã sớm có phi tần như mây rồi, nhưng điều kỳ lạ ở đây là bảy ...
Chương 1-2

2018-01-20 18:56:48