Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Xuân Công Tử".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Xuân Công Tử"

Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh

Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh

Đại nạn không chết lại còn gặp may mắn hạnh phúc cuối đời, tự dưng trở thành một vị quốc cữu của triều đình. Vấn đề ở đây là các ngươi phải xem hắn là ai . Phụ thân của hắn họ Bàng, là quan thái sư đương thời. Bàng Thái sư! Siêu cấp đại nhân vật phản d