Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Xa Lê Nhi".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Xa Lê Nhi"

Quy Về Điền Viên

Quy Về Điền Viên

Tức Mặc Tử Tang bị nha hoàn gọi đến thất minh hồn vía. Thì ra là cha nàng triệu tập nàng đến Triệu Phủ. Năm ấy, nàng trọng sinh vào một nữ oa sáu tuổi, nơi trạch viện mỗi ngày thường thường lại xảy ra vài chuyện đấu đá, khiến nàng cảm thấy vô cùng phiền phức, vì tránh những chuyện phiền toái đó, nàng một mực không rời khỏi sân của mình, ít cùng tiếp xúc với người khác. Bởi vậy, nàng trở thành Đại tiểu thư quái gở trong phủ, do đó mọi người trong phủ cũng không ...
Quyển 2 - Chương 44

2018-02-21 22:50:06