Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Vương Thiểu Thiểu".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Vương Thiểu Thiểu"

Ngự Nữ Tâm Kinh

Ngự Nữ Tâm Kinh

Phong Nguyệt quốc, năm mươi năm trước sau khi xảy ra việc loạn lạc Thương thị, nội loạn không ngừng, làm cho Thương thị bị tru di cửu tộc, gia phả phải chịu cảnh đầu rơi. Trước kia Thương thị là một đại gia tộc ở Phong Nguyệt quốc, giờ đã bị tru diệt hết.Trận chiến tranh giành ngôi vị xảy ra 3 năm trước càng làm cho tình hình loạn càng thêm loạn. Cuối cùng cục diện được khẳng định bởi thắng lợi của Tư Đồ thế gia, một hoàng mạch mới. Họ đã đưa vị hoàng tử trẻ ...
Chương 133

2017-12-27 20:02:53