Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Vương Thiếu An".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Vương Thiếu An"

Hồi Tâm Chưởng

Hồi Tâm Chưởng

Hồi Tâm Chưởng là một môn chưởng pháp độc ác trong Liên Hoa Bí Kiếp. Ngoài những chiêu thức bí hiểm trong đó, Hồi Tâm Chưởng là một loại công phu tối độc. Bất kỳ người nào dù công phu có cao thâm đến đâu đi chăng nữa, nếu bị trúng phải Hồi Tâm Chưởng, người đều bị nám đen như than, chết một cách đau đớn khổ sở và kinh mạch đều bị đứt hết.  Có một số người vì muốn độc bá võ lâm, mà dùng những mưu kế và sức mạnh để cướp đi mạng sống của ...
Chương 12

2017-12-28 22:13:06