Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Vong Xuyên Tứ Nguyệt".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Vong Xuyên Tứ Nguyệt"

Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Sau gần mười năm trốn tránh, cuối cùng Cổ Nhược Phong cũng đã trả thù hết cho cha mẹ mình. Bây giờ họ có thể bắt đầu lại từ đầu mà không còn mối nguy hại rình rập họ nữa. Cổ Nhược Phong giao chiếc nhẫn bằng ngọc đại biểu cho thân phận gia chủ của mình cho Cổ Nhược Minh, đứa em trai duy nhất của mình. Khoảnh khắc trao xong chiếc nhẫn ấy là một tiếng sấm rền nổ lên, đưa linh hồn nàng xuyên vào Cổ Tiểu Tứ.  Cổ gia có ba người con gái rưỡi, mỗi ...
Quyển 3 - Chương 6

2018-02-10 10:02:11