Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Võ Ngân".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Võ Ngân"

Xuyên Thư Chi Tu Tiên

Xuyên Thư Chi Tu Tiên

Không có việc gì là không thể vượt qua, chỉ cần con người ta biết kiên trì và nỗ lực. Một nữ phụ, thực chất đó chỉ là một nữ phụ trong cuộc đời của người khác. Còn một khi tự tồn tại trong thế giới riêng của mình, ai cũng có thể là nữ chính. Nữ phụ luôn bị bàn tay vàng của tác giả bóp méo, trở nên bất hạnh, bi thảm nhất trong tất cả các nhân vật. Nhưng một khi nữ phụ thật sự có nhận thức của một con người ở ngoài đời thực, biết ...
Quyển 2 - Chương 9

2018-02-07 09:37:48