Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Vô Ngã".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Vô Ngã"

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Trịnh Hòa Ninh và Trầm Ngôn nhất trí cho rằng, Tăng Tĩnh Ngữ là thế hệ 9x điển hình, trên người cô lúc nào cũng toát lên khí chất của thế hệ 9x - tóm lại, lấy dấu phẩy làm dấu ngắt, lấy dấu chấm làm dấu phẩy, dấu chấm than tùy tiện lung tung, dấu chấm lửng cực kỳ qua loa hận không thể ngắn gọn hơn nữa.Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy dáng vẻ Thiệu Tuấn rất tuấn tú, nhưng sao trước kia cô lại không cảm thấy anh ta đẹp chút nào. Thiệu Tuấn cảm thấy tính tình ...
Chương 59

2018-01-10 15:38:05