Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Vân Đạm Phong Khuynh".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Vân Đạm Phong Khuynh"

Vân Mây

Vân Mây

Dao Dao rất vui vẻ rời khỏi tòa nhà haI mươi ba tầng cao chót vót. Cuối cùng cô cũng xin được một công việc tuyệt vời ở tập đoàn tài chính lớn nhất quốc tế rồi! tuy chỉ là giám đốc bộ phận tài chính kinh doanh của chi nhá