Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Túy Tử Mộng Sinh".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Túy Tử Mộng Sinh"

Trọng Sinh Vi Quan

Trọng Sinh Vi Quan

Truyện đô thị Trọng Sinh Vi Quan là hành trình cuộc sống của một chiến sĩ cảnh sát Hứa Lập, anh là một con người chính trực, sẵn sàng phục vụ nhân dân. Hứa Lập, một người hết lòng phục vụ nhân dân, hết lòng vì người thân nhưng lại bị hại, anh ta được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt, Hứa Lập sẽ chọn như thế nào? Anh ta làm như thế nào để báo thù, bù đắp lỗi lầm của mình với cha mẹ, cứu vợ con? Ngày ...
Chương 647

2018-02-28 15:23:34