Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Túy Trần".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Túy Trần"

Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

Những bi kịch đã đến, chẳng ai mong muốn cuộc đời mình chìm vào một đống bị kịch không lối thoát, cũng chẳng ai nghĩ sẽ phải từ oán thành yêu nhưng đời vốn là trầm luân, là đau khổ thay nhau nối đuôi, thì chỉ có thể chấp nhận sự thật phủ phàng đó mà thôi.Tô Bắc Bằng mới vừa mới đi lên trò chơi, liền chứng kiến đại danh của mình đang ở trên loa. Không kịp rút gân vài cái, kênh thế giới liền sôi trào. Thật một cái đại hội quả thật bát nháo. Hắn cứ ...
Chương 67

2018-04-09 23:40:40