Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Tư Sản Bạo Tăng".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Tư Sản Bạo Tăng"

Thần Ma Hệ Thống

Thần Ma Hệ Thống

Hãy đặt vấn đề: Nếu bỗng một ngày thế giới chỉ trong nháy mắt biến thành ngày tận thế bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Xung quanh bạn chỉ toàn tang thi, yêu thú biến dị, nhân loại rơi vào cảnh đau khổ cần sinh bạn sẽ phải đối mặt với chúng ra sao? Tất cả những điều đó sẽ được thể hiện rõ nhất thông qua Nhạc Trọng. Ngay khi Nhạc Trọng cùng quân đội của mình trải qua vô vàn khó khăn cuối cùng đã từ trong tang thi, biến dị thú thu phục cả nước thì cũng là lúc hắn sợ hãi nhận ...
Chương 1662

2018-01-07 10:06:53