Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Tử Huyên Zixuan".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Tử Huyên Zixuan"

Tà Ám Độc Phi

Tà Ám Độc Phi

Phía bắc cao nhất là sơn mạch Chiết Nhai. Một nữ tử khoảng hai mốt tuổi đang đứng trên đó, một đám hắc y nhân hạ xuống cách nữ tử mười bước họ đến là muốn Quân Mạc Nhiễm giao Tử Thiên huyền pháp. Tử Thiên huyền pháp của Quân gia chính là một huyền pháp chế tạo ám khí rất tinh thâm, chính là nội dung quá mức thâm ảo, làm cho cho người Quân gia đều học tập, nhưng cũng không chế tạo ra ám khí bá đạo nhất Ma Xích Bách Hợp. Nàng vì không muốn rơi vào ...
Chương 3

2018-03-06 22:17:00