Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Trương Liêm".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Trương Liêm"

Bát Phú Lâm Môn

Bát Phú Lâm Môn

Từ không trung rơi xuống là cảm giác như thế nào? Nhưng mà, không nghĩ tới còn có kỳ tích, ta nghĩ nàng đích thực rơi xuống nước nhưng cư nhiên không cảm giác đau ở chỗ nào, mà trái ngược lại là có từng trận nước ấm truyền vào cơ thể.Khi mở mắt ra nàng vô cùng ngạc nhiên nơi này vừa rồi rõ ràng là nước biển, như thế nào đã biến thành ôn tuyền. Trong lúc suy nghĩ một thân ảnh áo đen bơi đến hắn không cứu nàng ngược lại còn siết cổ nàng để moi ...
Quyển 3 - Chương 38

2018-03-06 22:19:00