Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Triêm Y".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Triêm Y"

Cô Gái Yêu Tiền

Cô Gái Yêu Tiền

Ai mà không có lòng tham? Người ta có câu tiền tài là vật ngoài thân, nhưng có ai có thể trơ mắt ra nhìn tiền bay lơ lửng trên đầu mà không cách nào với tay tới? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn phải thành thật, trên đời này không phải cô quý sinh mạng mình nhất, cũng chẳng phải là đưa đàn ông lên hàng đầu, mà thứ cô trân trọng nhất chính là tiền!Chẳng phải có câu: tiền là vạn năng. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất ...
Chương 12

2018-02-10 10:04:11