Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Tổng Đốc Quân".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Tổng Đốc Quân"

Trùng Tộc Đế Quốc

Trùng Tộc Đế Quốc

Ở một vũ trụ có nền văn minh phát triển đỉnh cao, Nguyệt Thần đế quốc là một quốc gia hàng đầu về khoa học kỹ thuật, nhưng đang đứng trước thời khắc bị địch quốc diệt tộc, mà "KEY" là vật kế thừa tất cả tinh hoa của nền văn minh đó. Sở Hằng nhờ vận may mà sở hữu nó, từng bước dẫn dắt chủng tộc của mình càn quét vũ trụ, xây dựng nên đế quốc vương triều bất hủ.Trùng Tộc Đế Quốc của tác giả Tổng Đốc Quân  thuộc thể loại Khoa huyễn, Xuyên không vô ...
Quyển 1 - Chương 10

2018-02-27 19:36:28