Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Toái Dạ".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Toái Dạ"

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Bên phố Tây mở tiệm quan tài mới. Yên lặng khai trương, yên lặng tiến vào cuộc sống của dân chúng trong thành. Chưởng quầy tiệm quan tài là một cô gái, họ Ly, khuê danh không rõ. Mọi người gọi nàng là “Chưởng quầy Ly”. Tiệm quan tài có một tiểu nhị tên là “Đỗ Tuyền”, ngày ngày trông coi cửa hàng tiếp đón khách hàng. Một đạo sĩ đạo hiệu “Bạch Nham”, là kẻ rảnh rỗi chơi bời lêu lổng nhất trong tiệm bán quan tài này.Tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ một tiệm quan tài bình ...
Chương 81

2018-01-09 09:23:55